Kapitalskyddade placeringar

Du kan sortera i listan genom att klicka på kolumnrubrikerna. Vill du veta mer om en produkt klickar du på produktens kortnamn.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.
Vinstsäkra - Den här kapitalskyddade placeringen har stigit mycket sedan utgivningstillfället och placeringens värde är betydligt högre än kapitalskyddet. Kontakta gärna din rådgivare för att diskutera om det är lämpligt för dig att säkra den upparbetade vinsten nu genom att sälja denna placering.
Sälj - Den underliggande marknaden har i de flesta fall fallit mer än 25 procent i värde sedan starten, samtidigt som kapitalskyddet gjort att placeringen fallit betydligt mindre i värde. Kontakta gärna din rådgivare för att diskutera om det är lämpligt för dig att sälja denna placering, för att realisera en begränsad förlust och ha möjlighet att ta del av framtida uppgångar
Behåll - Den här kapitalskyddade placeringen uppfyller varken kriterierna för vinstsäkring eller sälj.
Vinstsäkra Sälj Behåll Mer om symbolerna
Kapitalskyddade placeringar
Kortnamn Rek. Köp Sälj Produkt Namn Återbetalningsdag
SHBO 100AA Rekommendation: behåll. 101,39 - Aktieindexobligation Asien Bas 100AA 2019-05-14
SHBO 100AR Rekommendation: behåll. 172,63 174,00 Aktieindexobligation Robotisering Extra 100AR 2018-05-15
SHBO 100AX Rekommendation: behåll. 105,38 - Aktieindexobligation Asien Extra 100AX 2019-05-14
SHBO 101AE Rekommendation: behåll. 108,62 - Aktieindexobligation Europa Bas 101AE 2019-06-12
SHBO 101AR Rekommendation: behåll. 190,12 192,12 Aktieindexobligation Robotisering Extra 101AR 2018-06-11
SHBO 101AX Rekommendation: behåll. 128,43 128,50 Aktieindexobligation Europa Extra 101AX 2019-06-12
SHBO 102AD Rekommendation: behåll. 111,07 - Aktieindexobligation Demografi & Hälsa Bas 2019-07-09
SHBO 102AX Rekommendation: vinstsäkra. 134,11 - Aktieindexobligation Demografi & Hälsa Extra 2019-07-09
SHBO 103AA Rekommendation: behåll. 107,97 - Aktieindexobligation Asien Bas 103AA 2019-08-29
SHBO 103AX Rekommendation: behåll. 125,99 - Aktieindexobligation Asien Extra 103AX 2019-08-29
SHBO 103AY Rekommendation: vinstsäkra. 134,47 - Aktieindexobligation Demografi & Hälsa Extra 2019-08-29
SHBO 104AA Rekommendation: behåll. 106,27 108,27 Aktieindexobligation Asien Bas 104AA 2019-09-09
SHBO 104AX Rekommendation: behåll. 122,13 124,13 Aktieindexobligation Asien Extra 104AX 2019-09-09
SHBO 105AX Rekommendation: behåll. 123,52 123,80 Aktieindexobligation Globala Bolag Extra 105AX 2018-10-12
SHBO 106AX Rekommendation: behåll. 126,55 128,55 Aktieindexobligation Globala Bolag Extra 106AX 2018-11-09
SHBO 107AX Rekommendation: behåll. 118,56 - Aktieindexobligation Demografi & Hälsa Extra 107AX 2019-12-09
SHBO 108AY Rekommendation: behåll. 115,67 117,67 Aktieindexobligation Globala Bolag Extra 108AY 2019-01-11
SHBO 109AX Rekommendation: behåll. 121,17 - Aktieindexobligation Globala Bolag Extra 109AX 2018-02-08
SHBO 109AY Rekommendation: behåll. 132,76 - Aktieindexobligation Norden Low Vol Balance 12% 109AY 2018-02-08
SHBO 110AX Rekommendation: behåll. 117,11 121,00 Aktieindexobligation Innovativa Bolag Extra 110AX 2018-03-08
SHBO 110AY Rekommendation: behåll. 109,70 - Aktieindexobligation Svenska Bolag Extra 110AY 2018-03-08
SHBO 111AX Rekommendation: behåll. 104,92 - Aktieindexobligation Tyska Bolag Extra 111AX 2018-04-09
SHBO 111AY Rekommendation: behåll. 107,07 - Aktieindexobligation Svenska Bolag Extra 111AY 2018-04-09
SHBO 112AX Rekommendation: behåll. 105,54 - Aktieindexobligation Varumärken Extra 112AX 2018-05-14
SHBO 112AY Rekommendation: behåll. 105,78 - Aktieindexobligation Tyska Bolag Extra 112AY 2018-05-14
SHBO 112AZ Rekommendation: behåll. 122,39 - Aktieindexobligation Norden Low Vol Balance 12% 112AZ 2018-05-14
SHBO 113AX Rekommendation: behåll. 100,50 102,50 Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra 113AX 2018-06-08
SHBO 113AY Rekommendation: behåll. 125,29 127,29 Aktieindexobligation Norden Low Vol Balance 12% 113AY 2018-06-08
SHBO 113AZ Rekommendation: behåll. 108,34 - Aktieindexobligation Varumärken Extra 113AZ 2018-06-08
SHBO 114AX Rekommendation: behåll. 130,29 132,29 Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion Extra 114AX 2018-07-06
SHBO 114AY Rekommendation: behåll. 106,39 108,39 Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra 114AY 2018-07-06
SHBO 114AZ Rekommendation: behåll. 132,26 134,26 Aktieindexobligation Norden Low Vol Balance 12% 114AZ 2018-07-06
SHBO 114VX Rekommendation: behåll. 98,83 100,83 Valutaobligation EUR/USD SHBO 114VX 2018-07-06
SHBO 115AX Rekommendation: behåll. 105,32 107,32 Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra 115AX 2018-09-06
SHBO 115AY Rekommendation: vinstsäkra. 130,63 132,63 Aktieindexobligation Norden Low Vol Balance 12% 115AY 2018-09-06
SHBO 116AX Rekommendation: behåll. 120,72 122,72 Aktieindexobligation Europa Hållbarhet 116AX 2018-10-11
SHBO 116AY Rekommendation: behåll. 113,78 115,78 Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra 116AY 2018-10-11
SHBO 117AX Rekommendation: behåll. 108,58 110,58 Aktieindexobligation Europa Hållbarhet 117AX 2018-11-15
SHBO 117AY Rekommendation: behåll. 105,47 107,47 Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra 117AY 2018-11-15
SHBO 118AX Rekommendation: behåll. 106,46 108,46 Aktieindexobligation Europa Hållbarhet 118AX 2018-12-13
SHBO 118AY Rekommendation: behåll. 102,41 104,41 Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra 118AY 2018-12-13
SHBO 119AX Rekommendation: behåll. 99,56 - Aktieindexobligation Klimat Europa 119AX 2019-01-17
SHBO 119AY Rekommendation: behåll. 105,64 107,64 Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra 119AY 2019-01-17
SHBO 120AD Rekommendation: behåll. 110,73 112,73 Aktieindexobligation Demografi & Hälsa Extra 120AD 2019-03-28
SHBO 120AN Rekommendation: vinstsäkra. 134,19 136,19 Aktieindexobligation Norden Low Vol Balance 12% 120AN 2019-03-28
SHBO 120AS Rekommendation: behåll. 109,40 111,40 Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra 120AS 2019-03-28
SHBO 120AV Rekommendation: behåll. 108,47 109,45 Aktieindexobligation Varumärken Extra 120AV 2019-03-28
SHBO 121AE Rekommendation: behåll. 105,48 107,48 Aktieindexobligation Stabila Bolag Europa 121AE 2019-05-08
SHBO 121AK Rekommendation: behåll. 102,17 104,17 Aktieindexobligation Klimat Europa 121AK 2019-05-08
SHBO 121AS Rekommendation: behåll. 109,05 111,05 Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra 121AS 2019-05-08
SHBO 122AN Rekommendation: vinstsäkra. 132,12 134,12 Aktieindexobligation Norden Low Vol Balance 12% 120AN 2019-05-29
SHBO 122AV Rekommendation: behåll. 108,23 110,23 Aktieindexobligation Varumärken Extra 122AV 2019-05-29
SHBO 122VX Rekommendation: behåll. 99,20 101,20 Valutaobligation EUR/USD SHBO 122VX 2019-05-29
SHBO 123AS Rekommendation: behåll. 115,49 117,49 Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra 123AS 2019-07-04
SHBO 123AV Rekommendation: behåll. 108,41 110,41 Aktieindexobligation Varumärken Extra 123AV 2019-07-04
SHBO 123VX Rekommendation: behåll. 99,05 101,05 Valutaobligation EUR/USD SHBO 123VX 2019-07-04
SHBO 124AS Rekommendation: behåll. 109,02 110,00 Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra 124AS 2019-09-05
SHBO 124AV Rekommendation: behåll. 105,88 106,00 Aktieindexobligation Varumärken Extra 124AV 2019-09-05
SHBO 125AA Rekommendation: behåll. 108,24 110,24 Aktieindexobligation Asien 125AA 2019-10-08
SHBO 125AS Rekommendation: behåll. 108,57 110,57 Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra 124AS 2019-10-03
SHBO 126AA Rekommendation: behåll. 108,62 110,62 Aktieindexobligation Asien 126AA 2019-11-01
SHBO 126AG Rekommendation: behåll. 106,31 108,31 Aktieindexobligation Global Hålbarhet 126AG 2019-11-01
SHBO 126AS Rekommendation: behåll. 108,92 110,92 Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra 126AS 2019-11-01
SHBO 127AG Rekommendation: behåll. 105,59 107,59 Aktieindexobligation Global Hålbarhet 127AG 2019-12-05
SHBO 127AS Rekommendation: behåll. 106,61 - Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra 127AS 2019-12-05
SHBO 128AG Rekommendation: behåll. 103,84 105,84 Aktieindexobligation Global Hålbarhet 128AG 2020-01-16
SHBO 128AN Rekommendation: behåll. 106,00 108,00 Aktieindexobligation Nordiska bolag Extra 128AN 2020-01-16
SHBO 129AG Rekommendation: behåll. 103,11 105,11 Aktieindexobligation Global Hålbarhet 129AG 2020-02-27
SHBO 129AN Rekommendation: behåll. 104,80 106,80 Aktieindexobligation Nordiska bolag Extra 129AN 2020-02-27
SHBO 130AA Rekommendation: behåll. 100,69 - Aktieindexobligation Asien 130AA 2020-04-02
SHBO 130AG Rekommendation: behåll. 102,64 104,64 Aktieindexobligation Global Hålbarhet 130AG 2020-04-02
SHBO 131AE Rekommendation: behåll. 99,03 101,03 Aktieindexobligation Hålbarhet Europa 131AE 2020-05-22
SHBO 131AG Rekommendation: behåll. 99,16 101,16 Aktieindexobligation Hålbarhet Global 131AG 2020-05-22
SHBO 132AE Rekommendation: behåll. 100,38 102,38 Aktieindexobligation Hålbarhet Europa 132AE 2020-06-26
SHBO 132AG Rekommendation: behåll. 100,00 102,00 Aktieindexobligation Hålbarhet Global 132AG 2020-06-26
SHBO 133AE Rekommendation: behåll. 105,91 107,91 Aktieindexobligation Hålbarhet Europa 133AE 2021-09-06
SHBO 133AG Rekommendation: behåll. 103,70 105,70 Aktieindexobligation Hålbarhet Global 133AG 2021-09-06
SHBO 134AE Rekommendation: behåll. 108,28 110,00 Aktieindexobligation Hålbarhet Europa 134AE 2021-10-18
SHBO 134AG Rekommendation: behåll. 105,53 107,53 Aktieindexobligation Hålbarhet Global 134AG 2021-10-18
SHBO 135AK Rekommendation: behåll. 107,84 109,84 Aktieindexobligation Klimat Europa 135AK 2021-11-19
SHBO 135AS Rekommendation: behåll. 105,41 107,41 Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra 135AS 2021-11-19
SHBO 136AG Rekommendation: behåll. 107,67 109,67 Aktieindexobligation Hålbarhet Global 136AG 2021-12-27
SHBO 136AS Rekommendation: behåll. 105,67 - Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra 136AS 2021-12-27
SHBO 137AG Rekommendation: behåll. 109,34 - Aktieindexobligation Hålbarhet Global 137AG 2022-01-31
SHBO 137AS Rekommendation: behåll. 104,39 - Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra 137AS 2022-01-31
SHBO 952AN Rekommendation: behåll. 144,43 - Aktieindexobligation Norden Bas 952AN 2018-02-26
SHBO 952AU Rekommendation: behåll. 166,65 - Aktieindexobligation USA Bas 952AU 2018-02-26
SHBO 952AX Rekommendation: behåll. 189,86 - Aktieindexobligation Norden Extra 952AX 2018-02-26
SHBO 952AZ Rekommendation: behåll. 245,30 - Aktieindexobligation USA Extra 952AZ 2018-02-26
SHBO 952PF Rekommendation: behåll. 126,46 - Portföljobligation Portföljobligation Bas 952PF 2018-02-26
SHBO 952PX Rekommendation: behåll. 153,43 - Portföljobligation Portföljobligation Extra 952PX 2018-02-26
SHBO 953AN Rekommendation: behåll. 143,55 - Aktieindexobligation Norden Bas 953AN 2018-04-04
SHBO 953AX Rekommendation: behåll. 188,09 - Aktieindexobligation Norden Extra 953AX 2018-04-04
SHBO 953PF Rekommendation: behåll. 125,31 - Portföljobligation Portföljobligation Bas 953PF 2018-04-04
SHBO 953PX Rekommendation: behåll. 153,74 - Portföljobligation Portföljobligation Extra 953PX 2018-04-04
SHBO 954AN Rekommendation: behåll. 142,34 - Aktieindexobligation Norden Bas 954AN 2018-05-08
SHBO 954AX Rekommendation: behåll. 197,07 - Aktieindexobligation Norden Extra 954AX 2018-05-08
SHBO 954PF Rekommendation: behåll. 127,15 - Portföljobligation Portföljobligation Bas 954PF 2018-05-08
SHBO 954PX Rekommendation: behåll. 159,09 - Portföljobligation Portföljobligation Extra 954PX 2018-05-08
SHBO 955AN Rekommendation: behåll. 134,12 136,12 Aktieindexobligation Norden Bas 955AN 2018-06-11
SHBO 955AX Rekommendation: behåll. 177,97 - Aktieindexobligation Norden Extra 955AX 2018-06-11
SHBO 955PF Rekommendation: behåll. 119,85 120,00 Portföljobligation Portföljobligation Bas 955PF 2018-06-11
SHBO 955PX Rekommendation: behåll. 147,95 149,95 Portföljobligation Portföljobligation Extra 955PX 2018-06-11
SHBO 956AN Rekommendation: behåll. 150,69 - Aktieindexobligation Norden Bas 956AN 2018-06-11
SHBO 956AX Rekommendation: behåll. 203,80 - Aktieindexobligation Norden Extra 956AX 2018-06-11
SHBO 956PF Rekommendation: behåll. 133,04 135,04 Portföljobligation Portföljobligation Bas 956PF 2018-06-11
SHBO 956PX Rekommendation: behåll. 167,46 - Portföljobligation Portföljobligation Extra 956PX 2018-06-11
SHBO 957AN Rekommendation: vinstsäkra. 150,58 152,58 Aktieindexobligation Norden Bas 957AN 2018-09-10
SHBO 957AX Rekommendation: vinstsäkra. 198,80 200,80 Aktieindexobligation Norden Extra 957AX 2018-09-10
SHBO 957PF Rekommendation: vinstsäkra. 135,02 137,02 Portföljobligation Portföljobligation Bas 957PF 2018-09-10
SHBO 957PX Rekommendation: vinstsäkra. 167,59 169,59 Portföljobligation Portföljobligation Extra 957PX 2018-09-10
SHBO 958AN Rekommendation: vinstsäkra. 144,82 145,00 Aktieindexobligation Norden Bas 958AN 2018-09-10
SHBO 958AX Rekommendation: vinstsäkra. 188,98 - Aktieindexobligation Norden Extra 958AX 2018-09-10
SHBO 958PF Rekommendation: vinstsäkra. 129,84 131,84 Portföljobligation Portföljobligation Bas 958PF 2018-09-10
SHBO 958PX Rekommendation: vinstsäkra. 158,43 160,43 Portföljobligation Portföljobligation Extra 958PX 2018-09-10
SHBO 959AN Rekommendation: vinstsäkra. 141,30 143,30 Aktieindexobligation Norden Bas 959AN 2018-11-12
SHBO 959AX Rekommendation: vinstsäkra. 181,03 183,03 Aktieindexobligation Norden Extra 959AX 2018-11-12
SHBO 959PF Rekommendation: vinstsäkra. 126,21 128,21 Portföljobligation Portföljobligation Bas 959PF 2018-11-12
SHBO 959PX Rekommendation: vinstsäkra. 151,67 153,67 Portföljobligation Portföljobligation Extra 959PX 2018-11-12
SHBO 960AN Rekommendation: vinstsäkra. 133,78 135,78 Aktieindexobligation Norden Bas 960AN 2018-12-17
SHBO 960AX Rekommendation: vinstsäkra. 168,42 - Aktieindexobligation Norden Extra 960AX 2018-12-17
SHBO 960PF Rekommendation: vinstsäkra. 121,88 123,88 Portföljobligation Portföljobligation Bas 960PF 2018-12-17
SHBO 960PX Rekommendation: vinstsäkra. 144,40 - Portföljobligation Portföljobligation Extra 960PX 2018-12-17
SHBO 961AN Rekommendation: vinstsäkra. 133,80 - Aktieindexobligation Norden Bas 961AN 2019-01-14
SHBO 961AX Rekommendation: vinstsäkra. 171,59 - Aktieindexobligation Norden Extra 961AX 2019-01-14
SHBO 961PF Rekommendation: vinstsäkra. 122,81 - Portföljobligation Portföljobligation Bas 961PF 2019-01-14
SHBO 961PX Rekommendation: vinstsäkra. 147,04 - Portföljobligation Portföljobligation Extra 961PX 2019-01-14
SHBO 962AE Rekommendation: behåll. 106,65 - Aktieindexobligation Europeiska Bolag Bas 962AE 2019-02-11
SHBO 962AN Rekommendation: vinstsäkra. 127,51 129,51 Aktieindexobligation Norden Bas 962AN 2019-02-11
SHBO 962AX Rekommendation: vinstsäkra. 161,55 - Aktieindexobligation Norden Extra 962AX 2019-02-11
SHBO 962AZ Rekommendation: behåll. 115,32 - Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra 962AZ 2019-02-11
SHBO 962PF Rekommendation: vinstsäkra. 120,39 - Portföljobligation Portföljobligation Bas 962PF 2019-02-11
SHBO 962PX Rekommendation: vinstsäkra. 144,44 - Portföljobligation Portföljobligation Extra 962PX 2019-02-11
SHBO 963AG Rekommendation: behåll. 113,80 - Aktieindexobligation Global Konsument Bas 963AG 2018-03-12
SHBO 963AN Rekommendation: vinstsäkra. 123,54 - Aktieindexobligation Norden Bas 963AN 2019-03-11
SHBO 963AX Rekommendation: vinstsäkra. 153,35 - Aktieindexobligation Norden Extra 963AX 2019-03-11
SHBO 963AZ Rekommendation: behåll. 142,70 - Aktieindexobligation Global Konsument Extra 963AZ 2018-03-12
SHBO 963PF Rekommendation: vinstsäkra. 117,66 - Portföljobligation Portföljobligation Bas 963PF 2019-03-11
SHBO 963PX Rekommendation: vinstsäkra. 139,54 - Portföljobligation Portföljobligation Extra 963PX 2019-03-11
SHBO 964AG Rekommendation: behåll. 117,83 - Aktieindexobligation Global Konsument Bas 964AG 2018-04-03
SHBO 964AN Rekommendation: vinstsäkra. 123,19 - Aktieindexobligation Norden Bas 964AN 2019-04-01
SHBO 964AX Rekommendation: vinstsäkra. 154,84 - Aktieindexobligation Norden Extra 964AX 2019-04-01
SHBO 964AZ Rekommendation: behåll. 156,13 - Aktieindexobligation Global Konsument Extra 964AZ 2018-04-03
SHBO 964PF Rekommendation: vinstsäkra. 118,08 - Portföljobligation Portföljobligation Bas 964PF 2019-04-01
SHBO 964PX Rekommendation: vinstsäkra. 143,55 - Portföljobligation Portföljobligation Extra 964PX 2019-04-01
SHBO 965AS Rekommendation: behåll. 112,12 - Aktieindexobligation Sverige Bas 965AS 2019-05-27
SHBO 965AX Rekommendation: behåll. 129,12 - Aktieindexobligation Sverige Extra 965AX 2019-05-27
SHBO 965PF Rekommendation: behåll. 111,51 - Portföljobligation Portföljobligation Bas 965PF 2019-05-27
SHBO 965PX Rekommendation: behåll. 128,10 - Portföljobligation Portföljobligation Extra 965PX 2019-05-27
SHBO 966AS Rekommendation: behåll. 109,42 - Aktieindexobligation Sverige Bas 966AS 2019-06-26
SHBO 966AX Rekommendation: behåll. 124,56 - Aktieindexobligation Sverige Extra 966AX 2019-06-26
SHBO 966PF Rekommendation: behåll. 108,59 - Portföljobligation Portföljobligation Bas 966PF 2019-06-26
SHBO 966PX Rekommendation: behåll. 121,55 - Portföljobligation Portföljobligation Extra 966PX 2019-06-26
SHBO 967AS Rekommendation: behåll. 108,15 - Aktieindexobligation Sverige Bas 967AS 2019-07-22
SHBO 967AX Rekommendation: behåll. 122,00 - Aktieindexobligation Sverige Extra 967AX 2019-07-22
SHBO 967PF Rekommendation: behåll. 107,29 - Portföljobligation Portföljobligation Bas 967PF 2019-07-22
SHBO 967PX Rekommendation: behåll. 118,81 - Portföljobligation Portföljobligation Extra 967PX 2019-07-22
SHBO 968AS Rekommendation: behåll. 109,17 - Aktieindexobligation Sverige Bas 968AS 2019-09-09
SHBO 968AX Rekommendation: behåll. 125,13 - Aktieindexobligation Sverige Extra 968AX 2019-09-09
SHBO 968PF Rekommendation: behåll. 107,31 - Portföljobligation Portföljobligation Bas 968PF 2019-09-09
SHBO 968PX Rekommendation: behåll. 120,07 - Portföljobligation Portföljobligation Extra 968PX 2019-09-09
SHBO 969AS Rekommendation: behåll. 107,16 - Aktieindexobligation Sverige Bas 969AS 2019-10-07
SHBO 969AX Rekommendation: behåll. 121,04 - Aktieindexobligation Sverige Extra 969AX 2019-10-07
SHBO 969PF Rekommendation: behåll. 106,09 - Portföljobligation Portföljobligation Bas 969PF 2019-10-07
SHBO 969PX Rekommendation: behåll. 118,05 - Portföljobligation Portföljobligation Extra 969PX 2019-10-07
SHBO 970AS Rekommendation: behåll. 109,67 109,68 Aktieindexobligation Sverige Bas 970AS 2019-11-04
SHBO 970AX Rekommendation: vinstsäkra. 132,37 - Aktieindexobligation Sverige Extra 970AX 2019-11-04
SHBO 970PF Rekommendation: behåll. 108,11 - Portföljobligation Portföljobligation Bas 970PF 2019-11-04
SHBO 970PX Rekommendation: behåll. 126,03 - Portföljobligation Portföljobligation Extra 970PX 2019-11-04
SHBO 971AS Rekommendation: behåll. 106,48 - Aktieindexobligation Sverige Bas 971AS 2019-12-02
SHBO 971AX Rekommendation: behåll. 122,93 - Aktieindexobligation Sverige Extra 971AX 2019-12-02
SHBO 971PF Rekommendation: behåll. 105,76 107,76 Portföljobligation Portföljobligation Bas 971PF 2019-12-02
SHBO 971PX Rekommendation: behåll. 119,46 - Portföljobligation Portföljobligation Extra 971PX 2019-12-02
SHBO 972AS Rekommendation: behåll. 105,75 - Aktieindexobligation Sverige Bas 972AS 2020-01-07
SHBO 972AX Rekommendation: behåll. 120,90 - Aktieindexobligation Sverige Extra 972AX 2020-01-07
SHBO 972PF Rekommendation: behåll. 106,31 - Portföljobligation Portföljobligation Bas 972PF 2020-01-07
SHBO 972PX Rekommendation: behåll. 122,58 - Portföljobligation Portföljobligation Extra 972PX 2020-01-07
SHBO 973AS Rekommendation: behåll. 105,44 107,44 Aktieindexobligation Sverige Bas 973AS 2020-02-03
SHBO 973AX Rekommendation: behåll. 120,88 122,88 Aktieindexobligation Sverige Extra 973AX 2020-02-03
SHBO 973PF Rekommendation: behåll. 105,81 107,81 Portföljobligation Portföljobligation Bas 973PF 2020-02-03
SHBO 973PX Rekommendation: behåll. 122,03 124,03 Portföljobligation Portföljobligation Extra 973PX 2020-02-03
SHBO 974AS Rekommendation: behåll. 102,41 - Aktieindexobligation Sverige Bas 974AS 2020-03-02
SHBO 974AX Rekommendation: behåll. 112,65 - Aktieindexobligation Sverige Extra 974AX 2020-03-02
SHBO 974PF Rekommendation: behåll. 103,18 - Portföljobligation Portföljobligation Bas 974PF 2020-03-02
SHBO 974PX Rekommendation: behåll. 115,28 117,28 Portföljobligation Portföljobligation Extra 974PX 2020-03-02
SHBO 975AS Rekommendation: behåll. 100,76 102,76 Aktieindexobligation Sverige Bas 975AS 2020-04-07
SHBO 975AX Rekommendation: behåll. 108,67 108,70 Aktieindexobligation Sverige Extra 975AX 2020-04-07
SHBO 975PF Rekommendation: behåll. 101,82 - Portföljobligation Portföljobligation Bas 975PF 2020-04-07
SHBO 975PX Rekommendation: behåll. 112,93 114,93 Portföljobligation Portföljobligation Extra 975PX 2020-04-07
SHBO 976AX Rekommendation: behåll. 109,77 111,77 Aktieindexobligation Sverige Extra 976AX 2020-05-19
SHBO 976PX Rekommendation: behåll. 112,14 114,14 Portföljobligation Portföljobligation Extra 976PX 2020-05-19
SHBO 977AX Rekommendation: behåll. 108,63 110,63 Aktieindexobligation Sverige Extra 977AX 2020-06-16
SHBO 977PX Rekommendation: behåll. 112,31 114,31 Portföljobligation Portföljobligation Extra 977PX 2020-06-16
SHBO 978AX Rekommendation: behåll. 110,83 112,83 Aktieindexobligation Sverige Extra 978AX 2020-07-14
SHBO 978PX Rekommendation: behåll. 113,88 115,88 Portföljobligation Portföljobligation Extra 978PX 2020-07-14
SHBO 979AX Rekommendation: behåll. 113,70 115,70 Aktieindexobligation Sverige Extra 979AX 2020-09-08
SHBO 979PX Rekommendation: behåll. 121,22 123,22 Portföljobligation Portföljobligation Extra 979PX 2020-09-08
SHBO 980AX Rekommendation: behåll. 116,04 118,04 Aktieindexobligation Sverige Extra 980AX 2020-10-06
SHBO 980PX Rekommendation: behåll. 124,00 126,00 Portföljobligation Portföljobligation Extra 980PX 2020-10-06
SHBO 981AX Rekommendation: behåll. 116,88 118,88 Aktieindexobligation Sverige Extra 981AX 2020-11-03
SHBO 981PX Rekommendation: behåll. 122,93 124,93 Portföljobligation Portföljobligation Extra 981PX 2020-11-03
SHBO 982AX Rekommendation: behåll. 115,81 117,81 Aktieindexobligation Sverige Extra 982AX 2020-12-01
SHBO 982PX Rekommendation: behåll. 124,98 - Portföljobligation Portföljobligation Extra 982PX 2020-12-01
SHBO 983AX Rekommendation: behåll. 118,22 120,22 Aktieindexobligation Sverige Extra 983AX 2020-12-30
SHBO 983PX Rekommendation: behåll. 127,67 129,67 Portföljobligation Portföljobligation Extra 983PX 2020-12-30
SHBO 984AX Rekommendation: behåll. 122,18 124,18 Aktieindexobligation Sverige Extra 984AX 2021-02-02
SHBO 984PX Rekommendation: vinstsäkra. 133,35 135,35 Portföljobligation Portföljobligation Extra 984PX 2021-02-02

Uppdaterad 00:31. Källa Millistream.