Bankens startsida

Villkor

Personuppgiftslagen

Jag är införstådd med att Handelsbanken kommer att behandla mina personuppgifter i den utsträckning det krävs för administration och fullgörande av denna tjänst, uppdrag relaterade till denna tjänst och för fullgörande av Handelsbankens rättsliga skyldigheter.

Vidare får Handelsbanken behandla mina personuppgifter för information till mig om produkter och tjänster med anknytning till denna tjänst. Jag godkänner att behandling av mina personuppgifter även kan komma att ske hos Handelsbanken för ändamål och administration som avser direkt marknadsföring.

Den vars personuppgifter har registrerats har rätt att få veta vad som registrerats om denne. Den som önskar erhålla information om vilka personuppgifter som behandlas mm och få rättelse av eventuella felaktigheter kan vända sig till Handelsbanken med begäran om rättelse av eventuella felaktigheter enligt personuppgiftslagen (1998:204).

Du har glömt att fylla i följande obligatoriska fält:

Ett fel uppstod. Var god försök igen senare.