Kapitalskyddade placeringar

Du kan sortera i listan genom att klicka på kolumnrubrikerna. Vill du veta mer om en produkt klickar du på produktens kortnamn.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.
Vinstsäkra - Den här kapitalskyddade placeringen har stigit mycket sedan utgivningstillfället och placeringens värde är betydligt högre än kapitalskyddet. Kontakta gärna din rådgivare för att diskutera om det är lämpligt för dig att säkra den upparbetade vinsten nu genom att sälja denna placering.
Sälj - Den underliggande marknaden har i de flesta fall fallit mer än 25 procent i värde sedan starten, samtidigt som kapitalskyddet gjort att placeringen fallit betydligt mindre i värde. Kontakta gärna din rådgivare för att diskutera om det är lämpligt för dig att sälja denna placering, för att realisera en begränsad förlust och ha möjlighet att ta del av framtida uppgångar
Behåll - Den här kapitalskyddade placeringen uppfyller varken kriterierna för vinstsäkring eller sälj.
Vinstsäkra Sälj Behåll Mer om symbolerna
Kapitalskyddade placeringar
Kortnamn Rek. Köp Sälj Produkt Namn Återbetalningsdag
SHBO 100AA Rekommendation: behåll. 101,50 103,50 Aktieindexobligation Asien Bas 100AA 2019-05-14
SHBO 100AR Rekommendation: behåll. 117,50 119,50 Aktieindexobligation Robotisering Extra 100AR 2018-05-15
SHBO 100AX Rekommendation: behåll. 112,70 114,70 Aktieindexobligation Asien Extra 100AX 2019-05-14
SHBO 101AE Rekommendation: behåll. 106,30 108,30 Aktieindexobligation Europa Bas 101AE 2019-06-12
SHBO 101AR Rekommendation: behåll. 116,90 118,90 Aktieindexobligation Robotisering Extra 101AR 2018-06-11
SHBO 101AX Rekommendation: behåll. 129,60 130,00 Aktieindexobligation Europa Extra 101AX 2019-06-12
SHBO 102AD Rekommendation: behåll. 104,40 106,40 Aktieindexobligation Demografi & Hälsa Bas 2019-07-09
SHBO 102AX Rekommendation: behåll. 120,60 122,60 Aktieindexobligation Demografi & Hälsa Extra 2019-07-09
SHBO 102AY Rekommendation: behåll. 113,30 115,30 Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra 102AY 2017-07-07
SHBO 103AA Rekommendation: behåll. 101,40 103,40 Aktieindexobligation Asien Bas 103AA 2019-08-29
SHBO 103AX Rekommendation: behåll. 113,60 115,60 Aktieindexobligation Asien Extra 103AX 2019-08-29
SHBO 103AY Rekommendation: behåll. 120,20 122,20 Aktieindexobligation Demografi & Hälsa Extra 2019-08-29
SHBO 104AA Rekommendation: behåll. 101,50 103,50 Aktieindexobligation Asien Bas 104AA 2019-09-09
SHBO 104AX Rekommendation: behåll. 112,20 114,20 Aktieindexobligation Asien Extra 104AX 2019-09-09
SHBO 105AX Rekommendation: behåll. 113,30 114,60 Aktieindexobligation Globala Bolag Extra 105AX 2018-10-12
SHBO 106AX Rekommendation: behåll. 116,20 118,20 Aktieindexobligation Globala Bolag Extra 106AX 2018-11-09
SHBO 106AY Rekommendation: behåll. 120,40 122,40 Aktieindexobligation Norden Low Vol Balance 12% 106AY 2017-11-09
SHBO 106VX Rekommendation: behåll. - - Valutaobligation EUR/USD SHBO 106VX 2017-11-09
SHBO 107AX Rekommendation: behåll. 115,80 117,80 Aktieindexobligation Demografi & Hälsa Extra 107AX 2019-12-09
SHBO 107AY Rekommendation: behåll. 117,70 119,70 Aktieindexobligation Norden Low Vol Balance 12% 107AY 2017-12-07
SHBO 107VX Rekommendation: behåll. - - Valutaobligation EUR/USD SHBO 107VX 2017-12-07
SHBO 108AX Rekommendation: behåll. 117,10 119,10 Aktieindexobligation Norden Low Vol Balance 12% 108AX 2018-01-09
SHBO 108AY Rekommendation: behåll. 113,30 115,30 Aktieindexobligation Globala Bolag Extra 108AY 2019-01-11
SHBO 109AX Rekommendation: behåll. 111,10 113,10 Aktieindexobligation Globala Bolag Extra 109AX 2018-02-08
SHBO 109AY Rekommendation: behåll. 113,10 115,00 Aktieindexobligation Norden Low Vol Balance 12% 109AY 2018-02-08
SHBO 110AX Rekommendation: behåll. 109,60 111,60 Aktieindexobligation Innovativa Bolag Extra 110AX 2018-03-08
SHBO 110AY Rekommendation: behåll. 110,20 112,20 Aktieindexobligation Svenska Bolag Extra 110AY 2018-03-08
SHBO 111AX Rekommendation: behåll. 109,70 111,70 Aktieindexobligation Tyska Bolag Extra 111AX 2018-04-09
SHBO 111AY Rekommendation: behåll. 109,30 111,30 Aktieindexobligation Svenska Bolag Extra 111AY 2018-04-09
SHBO 1375A Rekommendation: behåll. - - Valutaobligation EUR/USD 1375A 2017-09-25
SHBO 1375B Rekommendation: behåll. - - Valutaobligation EUR/USD 1375B 2017-09-25
SHBO 5500 Rekommendation: behåll. 112,79 - Aktieindexobligation Demografi & Hälsa 5500 2020-01-14
SHBO 5501 Rekommendation: behåll. 110,80 - Aktieindexobligation Svenska Bolag 5501 2018-03-08
SHBO 5502 Rekommendation: behåll. 109,60 - Aktieindexobligation Pohjoismaiset yhtiöt 2018-04-05
SHBO 921AK Rekommendation: behåll. - - Aktieindexobligation Kina Balans 921AK 2015-04-14
SHBO 921AS Rekommendation: behåll. - - Aktieindexobligation Sverige Balans 921AS 2015-04-14
SHBO 921AX Rekommendation: behåll. - - Aktieindexobligation Sverige Balans 921AX 2015-04-14
SHBO 922AB Rekommendation: sälj. 99,80 100,80 Aktieindexobligation Brasilien Balans 922AB 2015-04-29
SHBO 922AT Rekommendation: behåll. 99,80 100,80 Aktieindexobligation Tillväxtmarknader Balans 922AT 2015-04-29
SHBO 923AS Rekommendation: behåll. 143,70 145,70 Aktieindexobligation Sverige Balans 923AS 2015-06-15
SHBO 923AT Rekommendation: behåll. 99,70 100,70 Aktieindexobligation Tillväxtmarknader Balans 923AT 2015-06-15
SHBO 923AX Rekommendation: behåll. 174,10 176,10 Aktieindexobligation Sverige Balans 923AX 2015-06-15
SHBO 924AS Rekommendation: behåll. 172,00 174,00 Aktieindexobligation Sverige Balans 924AS 2015-06-03
SHBO 924AT Rekommendation: behåll. 99,70 100,70 Aktieindexobligation Tillväxtmarknader Balans 924AT 2015-06-03
SHBO 924RI Rekommendation: behåll. 99,70 - Råvaruobligation Index Balans 924RI 2015-06-03
SHBO 924RX Rekommendation: behåll. 99,70 - Råvaruobligation Index Balans 924RX 2015-06-03
SHBO 925AS Rekommendation: vinstsäkra. 143,80 145,80 Aktieindexobligation Sverige Balans 925AS 2015-09-03
SHBO 925AX Rekommendation: vinstsäkra. 177,40 179,40 Aktieindexobligation Sverige Balans 925AX 2015-09-03
SHBO 926AT Rekommendation: behåll. 99,60 101,60 Aktieindexobligation Tillväxtmarknader Balans 926AT 2015-09-03
SHBO 926RI Rekommendation: sälj. 99,70 100,20 Råvaruobligation Index Balans 926RI 2015-09-03
SHBO 926RX Rekommendation: sälj. 99,70 100,00 Råvaruobligation Index Balans 926RX 2015-09-03
SHBO 927AK Rekommendation: behåll. 115,90 117,90 Aktieindexobligation Kina Balans 927AK 2015-09-29
SHBO 928AT Rekommendation: behåll. 99,60 101,60 Aktieindexobligation Tillväxtmarknader Balans 928AT 2015-11-06
SHBO 929AS Rekommendation: vinstsäkra. 140,40 142,40 Aktieindexobligation Sverige Balans 929AS 2015-12-09
SHBO 929AX Rekommendation: vinstsäkra. 173,00 175,00 Aktieindexobligation Sverige Balans 929AX 2015-12-09
SHBO 930AK Rekommendation: behåll. 113,60 115,60 Aktieindexobligation Kina Balans 930AK 2015-12-07
SHBO 930AS Rekommendation: behåll. 103,40 105,40 Aktieindexobligation Sverige Kupong 930AS 2015-12-07
SHBO 930RI Rekommendation: sälj. 99,50 100,20 Råvaruobligation Index Balans 930RI 2015-12-07
SHBO 930RX Rekommendation: sälj. 99,50 100,20 Råvaruobligation Index Balans 930RX 2015-12-07
SHBO 931AS Rekommendation: vinstsäkra. 135,50 137,50 Aktieindexobligation Sverige 931AS 2016-03-07
SHBO 931AX Rekommendation: vinstsäkra. 158,70 160,70 Aktieindexobligation Sverige 931AX 2016-03-07
SHBO 931AZ Rekommendation: behåll. 104,10 106,10 Aktieindexobligation Sverige Kupong 931AZ 2016-03-07
SHBO 931RT Rekommendation: sälj. 99,50 - Råvaruobligation Tre Råvaror 931RT 2016-03-07
SHBO 931RX Rekommendation: sälj. 99,40 100,00 Råvaruobligation Tre Råvaror 931RX 2016-03-07
SHBO 932AS Rekommendation: behåll. 104,30 106,30 Aktieindexobligation Sverige Kupong 932AS 2016-04-14
SHBO 932RT Rekommendation: sälj. - - Råvaruobligation Tre Råvaror 932RT 2015-04-14
SHBO 932RX Rekommendation: sälj. - - Råvaruobligation Tre Råvaror 932RX 2015-04-14
SHBO 933AS Rekommendation: vinstsäkra. 132,80 134,80 Aktieindexobligation Sverige 933AS 2016-05-26
SHBO 933AX Rekommendation: vinstsäkra. 153,20 155,20 Aktieindexobligation Sverige 933AX 2016-05-26
SHBO 934RT Rekommendation: sälj. 99,70 100,10 Råvaruobligation Tre Råvaror 934RT 2015-06-05
SHBO 934RX Rekommendation: sälj. 99,70 100,10 Råvaruobligation Tre Råvaror 934RX 2015-06-05
SHBO 935AZ Rekommendation: behåll. 107,90 108,00 Aktieindexobligation Sverige Kupong 935AZ 2016-06-15
SHBO 936AS Rekommendation: vinstsäkra. 141,90 143,90 Aktieindexobligation Sverige Balans 936AS 2015-08-28
SHBO 936AX Rekommendation: vinstsäkra. 181,40 183,40 Aktieindexobligation Sverige Balans 936AX 2015-08-28
SHBO 936RI Rekommendation: sälj. 99,70 - Råvaruobligation Index Balans 936RI 2015-08-28
SHBO 936RX Rekommendation: sälj. 99,70 - Råvaruobligation Index Balans 936RX 2015-08-28
SHBO 937AT Rekommendation: behåll. 99,40 101,40 Aktieindexobligation Tillväxtmarknader Balans 937AT 2015-08-28
SHBO 937AX Rekommendation: behåll. 99,50 101,50 Aktieindexobligation Tillväxtmarknader Balans 937AX 2015-08-28
SHBO 937RI Rekommendation: sälj. 99,70 100,20 Råvaruobligation Index Balans 937RI 2015-08-28
SHBO 937RX Rekommendation: sälj. 99,70 100,20 Råvaruobligation Index Balans 937RX 2015-08-28
SHBO 938AS Rekommendation: vinstsäkra. 151,90 153,90 Aktieindexobligation Sverige Balans 938AS 2015-09-08
SHBO 938AX Rekommendation: vinstsäkra. 205,80 207,80 Aktieindexobligation Sverige Balans 938AX 2015-09-08
SHBO 938RI Rekommendation: sälj. 99,70 100,20 Råvaruobligation Index Balans 938RI 2015-09-08
SHBO 938RX Rekommendation: sälj. 99,70 100,20 Råvaruobligation Index Balans 938RX 2015-09-08
SHBO 939AK Rekommendation: vinstsäkra. 143,80 145,80 Aktieindexobligation Kina Balans 939AK 2016-11-08
SHBO 939AN Rekommendation: vinstsäkra. 147,40 149,40 Aktieindexobligation Norden Balans 939AN 2015-11-06
SHBO 939AX Rekommendation: vinstsäkra. 210,90 212,90 Aktieindexobligation Norden Balans 939AX 2015-11-06
SHBO 939RI Rekommendation: sälj. 99,60 100,20 Råvaruobligation Index Balans 939RI 2015-11-06
SHBO 939RX Rekommendation: sälj. 99,60 100,20 Råvaruobligation Index Balans 939RX 2015-11-06
SHBO 940AS Rekommendation: vinstsäkra. 157,60 159,60 Aktieindexobligation Sverige Balans 940AS 2016-12-06
SHBO 940AT Rekommendation: behåll. 103,50 105,50 Aktieindexobligation Tillväxtmarknader Balans 940AT 2016-12-06
SHBO 940AX Rekommendation: vinstsäkra. 205,70 207,70 Aktieindexobligation Sverige Balans 940AX 2016-12-06
SHBO 940RI Rekommendation: sälj. 99,50 100,20 Råvaruobligation Index Balans 940RI 2015-12-04
SHBO 940RX Rekommendation: sälj. 99,50 100,00 Råvaruobligation Index Balans 940RX 2015-12-04
SHBO 941AN Rekommendation: vinstsäkra. 145,80 147,80 Aktieindexobligation Norden Balans 941AN 2015-12-04
SHBO 941AX Rekommendation: vinstsäkra. 201,30 203,30 Aktieindexobligation Norden Balans 941AX 2015-12-04
SHBO 941RI Rekommendation: sälj. 99,50 100,20 Råvaruobligation Index Balans 941RI 2015-12-04
SHBO 941RX Rekommendation: sälj. 99,50 100,20 Råvaruobligation Index Balans 941RX 2015-12-04
SHBO 942AS Rekommendation: vinstsäkra. 127,10 129,10 Aktieindexobligation Sverige 942AS 2017-02-28
SHBO 942AT Rekommendation: behåll. 99,90 101,90 Aktieindexobligation Tillväxtmarknader Balans 942AT 2017-02-28
SHBO 942AV Rekommendation: vinstsäkra. 138,80 140,80 Aktieindexobligation Världen Balans 942AV 2017-02-28
SHBO 942AW Rekommendation: vinstsäkra. 174,10 176,10 Aktieindexobligation Världen Balans 942AW 2017-02-28
SHBO 942AX Rekommendation: vinstsäkra. 152,50 154,50 Aktieindexobligation Sverige 942AX 2017-02-28
SHBO 942AY Rekommendation: behåll. 101,20 103,20 Aktieindexobligation Tillväxtmarknader Balans 942AY 2017-02-28
SHBO 943AK Rekommendation: vinstsäkra. 130,70 132,00 Aktieindexobligation Kina 943AK 2017-03-27
SHBO 943AN Rekommendation: vinstsäkra. 140,80 142,80 Aktieindexobligation Norden Balans 943AN 2016-03-29
SHBO 943AX Rekommendation: vinstsäkra. 190,10 192,10 Aktieindexobligation Norden Balans 943AX 2016-03-29
SHBO 943RI Rekommendation: sälj. 99,40 100,20 Råvaruobligation Index Balans 943RI 2016-03-29
SHBO 943RX Rekommendation: sälj. 99,40 100,20 Råvaruobligation Index Balans 943RX 2016-03-29
SHBO 944AA Rekommendation: behåll. 112,80 114,80 Aktieindexobligation Asien 944AA 2015-04-27
SHBO 944AS Rekommendation: vinstsäkra. 151,00 153,00 Aktieindexobligation Sverige Balans 944AS 2017-04-25
SHBO 944AX Rekommendation: behåll. 136,50 138,50 Aktieindexobligation Asien 944AX 2015-04-27
SHBO 944AY Rekommendation: vinstsäkra. 197,90 199,90 Aktieindexobligation Sverige Balans 944AY 2017-04-25
SHBO 944VD Rekommendation: behåll. - - Valutaobligation Dollar 944VD 2015-04-23
SHBO 945AA Rekommendation: behåll. 113,20 115,20 Aktieindexobligation Asien 945AA 2015-05-29
SHBO 945AU Rekommendation: behåll. 159,70 161,70 Aktieindexobligation USA aktier/dollar 945AU 2015-05-29
SHBO 945AX Rekommendation: behåll. 141,60 143,40 Aktieindexobligation Asien 945AX 2015-05-29
SHBO 945RI Rekommendation: sälj. 99,50 100,30 Råvaruobligation Index Balans 945RI 2016-05-27
SHBO 945RX Rekommendation: sälj. 99,50 100,30 Råvaruobligation Index Balans 945RX 2016-05-27
SHBO 945VD Rekommendation: behåll. - - Valutaobligation Dollar 945VD 2015-05-11
SHBO 946AA Rekommendation: behåll. 115,50 117,50 Aktieindexobligation Asien 946AA 2015-06-18
SHBO 946AX Rekommendation: behåll. 147,30 150,10 Aktieindexobligation Asien 946AX 2015-06-18
SHBO 946VB Rekommendation: behåll. - - Valutaobligation BRIC 946VB 2015-06-18
SHBO 947AN Rekommendation: vinstsäkra. 139,50 141,50 Aktieindexobligation Norden Balans 947AN 2016-08-26
SHBO 947AX Rekommendation: vinstsäkra. 190,90 192,90 Aktieindexobligation Norden Balans 947AX 2016-08-26
SHBO 947VB Rekommendation: behåll. - - Valutaobligation BRIC 947VB 2015-08-31
SHBO 948AA Rekommendation: behåll. 109,70 111,70 Aktieindexobligation Asien 948AA 2015-10-14
SHBO 948AX Rekommendation: vinstsäkra. 131,70 134,70 Aktieindexobligation Asien 948AX 2015-10-14
SHBO 948RI Rekommendation: sälj. 99,30 100,30 Råvaruobligation Index Balans 948RI 2016-10-18
SHBO 948RX Rekommendation: sälj. 99,30 100,00 Råvaruobligation Index Balans 948RX 2016-10-18
SHBO 948VB Rekommendation: behåll. - - Valutaobligation BRIC 948VB 2015-10-14
SHBO 948VD Rekommendation: behåll. - - Valutaobligation Dollar 948VD 2015-10-14
SHBO 949AN Rekommendation: vinstsäkra. 136,80 138,80 Aktieindexobligation Norden Balans 949AN 2017-10-25
SHBO 949AU Rekommendation: behåll. 149,10 151,10 Aktieindexobligation USA aktier/dollar 949AU 2016-10-25
SHBO 949AX Rekommendation: vinstsäkra. 179,30 181,30 Aktieindexobligation Norden Balans 949AX 2017-10-25
SHBO 949VB Rekommendation: behåll. - - Valutaobligation BRIC 949VB 2015-11-12
SHBO 949VD Rekommendation: behåll. - - Valutaobligation Dollar 949VD 2015-11-12
SHBO 950AA Rekommendation: behåll. 109,00 111,00 Aktieindexobligation Asien 950AA 2016-12-12
SHBO 950AS Rekommendation: vinstsäkra. 120,30 122,30 Aktieindexobligation Sverige 950AS 2017-12-11
SHBO 950AX Rekommendation: behåll. 128,80 130,00 Aktieindexobligation Asien 950AX 2016-12-12
SHBO 950AY Rekommendation: vinstsäkra. 144,70 146,70 Aktieindexobligation Sverige 950AY 2017-12-11
SHBO 951AS Rekommendation: vinstsäkra. 117,50 119,50 Aktieindexobligation Sverige 951AS 2017-12-11
SHBO 951AY Rekommendation: vinstsäkra. 139,00 141,00 Aktieindexobligation Sverige 951AY 2017-12-11
SHBO 952AN Rekommendation: vinstsäkra. 128,10 130,10 Aktieindexobligation Norden Bas 952AN 2018-02-26
SHBO 952AU Rekommendation: vinstsäkra. 128,50 130,50 Aktieindexobligation USA Bas 952AU 2018-02-26
SHBO 952AX Rekommendation: vinstsäkra. 158,50 160,50 Aktieindexobligation Norden Extra 952AX 2018-02-26
SHBO 952AZ Rekommendation: vinstsäkra. 163,70 166,70 Aktieindexobligation USA Extra 952AZ 2018-02-26
SHBO 952PF Rekommendation: behåll. 114,50 116,50 Portföljobligation Portföljobligation Bas 952PF 2018-02-26
SHBO 952PX Rekommendation: vinstsäkra. 131,50 133,50 Portföljobligation Portföljobligation Extra 952PX 2018-02-26
SHBO 953AA Rekommendation: behåll. 105,00 107,00 Aktieindexobligation Asien Bas 953AA 2016-04-04
SHBO 953AN Rekommendation: vinstsäkra. 126,20 128,20 Aktieindexobligation Norden Bas 953AN 2018-04-04
SHBO 953AX Rekommendation: vinstsäkra. 154,60 156,60 Aktieindexobligation Norden Extra 953AX 2018-04-04
SHBO 953AZ Rekommendation: behåll. 122,20 124,00 Aktieindexobligation Asien Extra 953AZ 2016-04-04
SHBO 953PF Rekommendation: behåll. 113,40 114,90 Portföljobligation Portföljobligation Bas 953PF 2018-04-04
SHBO 953PX Rekommendation: behåll. 129,70 131,00 Portföljobligation Portföljobligation Extra 953PX 2018-04-04
SHBO 953VB Rekommendation: behåll. - - Valutaobligation BRIC Bas 953VB 2016-04-04
SHBO 954AN Rekommendation: vinstsäkra. 125,60 126,50 Aktieindexobligation Norden Bas 954AN 2018-05-08
SHBO 954AV Rekommendation: behåll. 114,90 116,90 Aktieindexobligation Varumärken Bas 954AV 2016-05-09
SHBO 954AX Rekommendation: vinstsäkra. 160,80 162,80 Aktieindexobligation Norden Extra 954AX 2018-05-08
SHBO 954AZ Rekommendation: vinstsäkra. 160,40 162,40 Aktieindexobligation Varumärken Extra 954AZ 2016-05-09
SHBO 954PF Rekommendation: behåll. 112,50 114,50 Portföljobligation Portföljobligation Bas 954PF 2018-05-08
SHBO 954PX Rekommendation: vinstsäkra. 131,90 133,50 Portföljobligation Portföljobligation Extra 954PX 2018-05-08
SHBO 954VB Rekommendation: behåll. - - Valutaobligation BRIC Bas 954VB 2016-05-09
SHBO 955AN Rekommendation: vinstsäkra. 118,40 120,00 Aktieindexobligation Norden Bas 955AN 2018-06-11
SHBO 955AV Rekommendation: behåll. 111,40 113,40 Aktieindexobligation Varumärken Bas 955AV 2016-06-10
SHBO 955AX Rekommendation: vinstsäkra. 144,60 146,00 Aktieindexobligation Norden Extra 955AX 2018-06-11
SHBO 955AZ Rekommendation: vinstsäkra. 141,30 142,00 Aktieindexobligation Varumärken Extra 955AZ 2016-06-10
SHBO 955PF Rekommendation: behåll. 107,80 109,80 Portföljobligation Portföljobligation Bas 955PF 2018-06-11
SHBO 955PX Rekommendation: behåll. 122,70 124,00 Portföljobligation Portföljobligation Extra 955PX 2018-06-11
SHBO 955VR Rekommendation: behåll. - - Valutaobligation Ryssland/Indien Bas 955VR 2015-06-02
SHBO 956AD Rekommendation: vinstsäkra. 124,40 126,40 Aktieindexobligation Demografi & Hälsa Bas 956AD 2017-06-13
SHBO 956AN Rekommendation: vinstsäkra. 129,80 131,80 Aktieindexobligation Norden Bas 956AN 2018-06-11
SHBO 956AX Rekommendation: vinstsäkra. 163,50 165,50 Aktieindexobligation Norden Extra 956AX 2018-06-11
SHBO 956AZ Rekommendation: vinstsäkra. 165,70 167,70 Aktieindexobligation Demografi & Hälsa Extra 956AZ 2017-06-13
SHBO 956PF Rekommendation: vinstsäkra. 115,90 117,90 Portföljobligation Portföljobligation Bas 956PF 2018-06-11
SHBO 956PX Rekommendation: vinstsäkra. 134,80 136,80 Portföljobligation Portföljobligation Extra 956PX 2018-06-11
SHBO 956VB Rekommendation: behåll. - - Valutaobligation Brasilien/Indien Bas 956VB 2015-06-02
SHBO 957AD Rekommendation: vinstsäkra. 126,60 128,60 Aktieindexobligation Demografi & Hälsa Bas 2017-09-08
SHBO 957AN Rekommendation: vinstsäkra. 127,80 129,80 Aktieindexobligation Norden Bas 957AN 2018-09-10
SHBO 957AX Rekommendation: vinstsäkra. 156,00 158,00 Aktieindexobligation Norden Extra 957AX 2018-09-10
SHBO 957AZ Rekommendation: vinstsäkra. 166,00 168,00 Aktieindexobligation Demografi & Hälsa Extra 957AZ 2017-09-08
SHBO 957PF Rekommendation: behåll. 114,80 116,80 Portföljobligation Portföljobligation Bas 957PF 2018-09-10
SHBO 957PX Rekommendation: vinstsäkra. 131,10 133,10 Portföljobligation Portföljobligation Extra 957PX 2018-09-10
SHBO 957VB Rekommendation: behåll. - - Valutaobligation BRIC Bas 957VB 2016-09-07
SHBO 958AA Rekommendation: behåll. 106,50 108,50 Aktieindexobligation Asien Bas 958AA 2017-09-08
SHBO 958AN Rekommendation: vinstsäkra. 123,30 125,30 Aktieindexobligation Norden Bas 958AN 2018-09-10
SHBO 958AX Rekommendation: vinstsäkra. 148,80 150,80 Aktieindexobligation Norden Extra 958AX 2018-09-10
SHBO 958AY Rekommendation: behåll. 118,90 120,90 Aktieindexobligation Asien Extra 958AY 2017-09-08
SHBO 958AZ Rekommendation: vinstsäkra. 132,20 134,20 Aktieindexobligation Varumärken 2 Extra 958AZ 2017-09-08
SHBO 958PF Rekommendation: behåll. 111,70 113,70 Portföljobligation Portföljobligation Bas 958PF 2018-09-10
SHBO 958PX Rekommendation: behåll. 125,30 127,30 Portföljobligation Portföljobligation Extra 958PX 2018-09-10
SHBO 958VD Rekommendation: behåll. - - Valutaobligation Dollar Bas 958VD 2016-10-06
SHBO 959AN Rekommendation: vinstsäkra. 120,30 121,20 Aktieindexobligation Norden Bas 959AN 2018-11-12
SHBO 959AV Rekommendation: behåll. 108,80 110,80 Aktieindexobligation Varumärken 2 Bas 959AV 2016-11-11
SHBO 959AX Rekommendation: vinstsäkra. 142,10 144,10 Aktieindexobligation Norden Extra 959AX 2018-11-12
SHBO 959AY Rekommendation: vinstsäkra. 141,80 143,80 Aktieindexobligation Svenska Bolag Extra 959AY 2016-11-11
SHBO 959AZ Rekommendation: behåll. 129,80 131,80 Aktieindexobligation Varumärken 2 Extra 959AZ 2016-11-11
SHBO 959PF Rekommendation: behåll. 109,80 111,80 Portföljobligation Portföljobligation Bas 959PF 2018-11-12
SHBO 959PX Rekommendation: behåll. 121,60 123,60 Portföljobligation Portföljobligation Extra 959PX 2018-11-12
SHBO 959VD Rekommendation: behåll. - - Valutaobligation Dollar Bas 959VD 2016-11-11
SHBO 960AE Rekommendation: behåll. 105,90 107,90 Aktieindexobligation Europeiska Bolag Bas 960AE 2017-12-18
SHBO 960AN Rekommendation: vinstsäkra. 116,00 116,60 Aktieindexobligation Norden Bas 960AN 2018-12-17
SHBO 960AX Rekommendation: vinstsäkra. 134,80 136,80 Aktieindexobligation Norden Extra 960AX 2018-12-17
SHBO 960AY Rekommendation: behåll. 111,10 112,00 Aktieindexobligation Asien Extra 960AY 2016-12-19
SHBO 960AZ Rekommendation: behåll. 117,50 119,50 Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra 960AZ 2017-12-18
SHBO 960PF Rekommendation: behåll. 107,30 109,30 Portföljobligation Portföljobligation Bas 960PF 2018-12-17
SHBO 960PX Rekommendation: behåll. 117,90 119,90 Portföljobligation Portföljobligation Extra 960PX 2018-12-17
SHBO 960VE Rekommendation: behåll. - - Valutaobligation Euro Bas 960VE 2016-12-19
SHBO 961AE Rekommendation: behåll. 106,60 108,60 Aktieindexobligation Europeiska Bolag Bas 961AE 2018-01-10
SHBO 961AN Rekommendation: vinstsäkra. 115,70 117,00 Aktieindexobligation Norden Bas 961AN 2019-01-14
SHBO 961AX Rekommendation: vinstsäkra. 136,90 138,90 Aktieindexobligation Norden Extra 961AX 2019-01-14
SHBO 961AY Rekommendation: vinstsäkra. 139,80 140,00 Aktieindexobligation Amerikanska Fastigheter Extra 961AY 2017-01-10
SHBO 961AZ Rekommendation: behåll. 121,40 123,40 Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra 961AZ 2018-01-10
SHBO 961PF Rekommendation: behåll. 107,70 109,70 Portföljobligation Portföljobligation Bas 961PF 2019-01-14
SHBO 961PX Rekommendation: behåll. 119,50 121,50 Portföljobligation Portföljobligation Extra 961PX 2019-01-14
SHBO 961VE Rekommendation: behåll. - - Valutaobligation Euro Bas 961VE 2017-01-10
SHBO 962AE Rekommendation: behåll. 105,80 107,80 Aktieindexobligation Europeiska Bolag Bas 962AE 2019-02-11
SHBO 962AN Rekommendation: behåll. 111,80 113,80 Aktieindexobligation Norden Bas 962AN 2019-02-11
SHBO 962AX Rekommendation: vinstsäkra. 130,10 132,10 Aktieindexobligation Norden Extra 962AX 2019-02-11
SHBO 962AY Rekommendation: behåll. 124,70 126,70 Aktieindexobligation Svenska Bolag Extra 962AY 2017-02-13
SHBO 962AZ Rekommendation: behåll. 117,40 119,40 Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra 962AZ 2019-02-11
SHBO 962PF Rekommendation: behåll. 106,60 108,60 Portföljobligation Portföljobligation Bas 962PF 2019-02-11
SHBO 962PX Rekommendation: behåll. 117,80 119,80 Portföljobligation Portföljobligation Extra 962PX 2019-02-11
SHBO 963AG Rekommendation: behåll. 104,10 106,10 Aktieindexobligation Global Konsument Bas 963AG 2018-03-12
SHBO 963AN Rekommendation: behåll. 109,20 111,20 Aktieindexobligation Norden Bas 963AN 2019-03-11
SHBO 963AX Rekommendation: behåll. 125,70 127,70 Aktieindexobligation Norden Extra 963AX 2019-03-11
SHBO 963AY Rekommendation: behåll. 128,90 130,00 Aktieindexobligation Amerikanska Fastigheter Extra 963AY 2017-03-13
SHBO 963AZ Rekommendation: behåll. 118,00 120,00 Aktieindexobligation Global Konsument Extra 963AZ 2018-03-12
SHBO 963PF Rekommendation: behåll. 104,90 106,90 Portföljobligation Portföljobligation Bas 963PF 2019-03-11
SHBO 963PX Rekommendation: behåll. 115,70 117,70 Portföljobligation Portföljobligation Extra 963PX 2019-03-11
SHBO 963VD Rekommendation: behåll. - - Valutaobligation Dollar Extra 963VD 2017-03-13
SHBO 964AG Rekommendation: behåll. 106,40 108,40 Aktieindexobligation Global Konsument Bas 964AG 2018-04-03
SHBO 964AN Rekommendation: behåll. 108,10 110,10 Aktieindexobligation Norden Bas 964AN 2019-04-01
SHBO 964AX Rekommendation: behåll. 127,00 129,00 Aktieindexobligation Norden Extra 964AX 2019-04-01
SHBO 964AY Rekommendation: vinstsäkra. 131,50 133,50 Aktieindexobligation Svenska Bolag Extra 964AY 2017-03-13
SHBO 964AZ Rekommendation: behåll. 126,00 126,90 Aktieindexobligation Global Konsument Extra 964AZ 2018-04-03
SHBO 964PF Rekommendation: behåll. 104,90 106,90 Portföljobligation Portföljobligation Bas 964PF 2019-04-01
SHBO 964PX Rekommendation: behåll. 117,30 119,30 Portföljobligation Portföljobligation Extra 964PX 2019-04-01
SHBO 965AS Rekommendation: behåll. 105,90 107,90 Aktieindexobligation Sverige Bas 965AS 2019-05-27
SHBO 965AX Rekommendation: behåll. 120,20 122,20 Aktieindexobligation Sverige Extra 965AX 2019-05-27
SHBO 965PF Rekommendation: behåll. 102,90 104,90 Portföljobligation Portföljobligation Bas 965PF 2019-05-27
SHBO 965PX Rekommendation: behåll. 113,60 115,60 Portföljobligation Portföljobligation Extra 965PX 2019-05-27
SHBO 966AS Rekommendation: behåll. 104,80 106,80 Aktieindexobligation Sverige Bas 966AS 2019-06-26
SHBO 966AX Rekommendation: behåll. 117,70 119,70 Aktieindexobligation Sverige Extra 966AX 2019-06-26
SHBO 966PF Rekommendation: behåll. 101,60 103,60 Portföljobligation Portföljobligation Bas 966PF 2019-06-26
SHBO 966PX Rekommendation: behåll. 111,40 113,40 Portföljobligation Portföljobligation Extra 966PX 2019-06-26
SHBO 967AS Rekommendation: behåll. 103,00 105,00 Aktieindexobligation Sverige Bas 967AS 2019-07-22
SHBO 967AX Rekommendation: behåll. 115,60 117,60 Aktieindexobligation Sverige Extra 967AX 2019-07-22
SHBO 967PF Rekommendation: behåll. 100,70 102,70 Portföljobligation Portföljobligation Bas 967PF 2019-07-22
SHBO 967PX Rekommendation: behåll. 109,90 111,90 Portföljobligation Portföljobligation Extra 967PX 2019-07-22
SHBO 968AS Rekommendation: behåll. 104,10 106,10 Aktieindexobligation Sverige Bas 968AS 2019-09-09
SHBO 968AX Rekommendation: behåll. 117,50 119,50 Aktieindexobligation Sverige Extra 968AX 2019-09-09
SHBO 968PF Rekommendation: behåll. 101,20 103,20 Portföljobligation Portföljobligation Bas 968PF 2019-09-09
SHBO 968PX Rekommendation: behåll. 110,90 112,90 Portföljobligation Portföljobligation Extra 968PX 2019-09-09
SHBO 969AS Rekommendation: behåll. 102,70 104,70 Aktieindexobligation Sverige Bas 969AS 2019-10-07
SHBO 969AX Rekommendation: behåll. 115,50 117,50 Aktieindexobligation Sverige Extra 969AX 2019-10-07
SHBO 969PF Rekommendation: behåll. 100,90 102,90 Portföljobligation Portföljobligation Bas 969PF 2019-10-07
SHBO 969PX Rekommendation: behåll. 110,60 112,60 Portföljobligation Portföljobligation Extra 969PX 2019-10-07
SHBO 970AS Rekommendation: behåll. 104,20 106,20 Aktieindexobligation Sverige Bas 970AS 2019-11-04
SHBO 970AX Rekommendation: behåll. 121,80 123,80 Aktieindexobligation Sverige Extra 970AX 2019-11-04
SHBO 970PF Rekommendation: behåll. 102,20 104,20 Portföljobligation Portföljobligation Bas 970PF 2019-11-04
SHBO 970PX Rekommendation: behåll. 114,60 116,60 Portföljobligation Portföljobligation Extra 970PX 2019-11-04
SHBO 971AS Rekommendation: behåll. 102,90 104,90 Aktieindexobligation Sverige Bas 971AS 2019-12-02
SHBO 971AX Rekommendation: behåll. 117,20 119,20 Aktieindexobligation Sverige Extra 971AX 2019-12-02
SHBO 971PF Rekommendation: behåll. 101,30 103,30 Portföljobligation Portföljobligation Bas 971PF 2019-12-02
SHBO 971PX Rekommendation: behåll. 112,10 114,10 Portföljobligation Portföljobligation Extra 971PX 2019-12-02
SHBO 972AS Rekommendation: behåll. 102,40 104,40 Aktieindexobligation Sverige Bas 972AS 2020-01-07
SHBO 972AX Rekommendation: behåll. 116,30 118,30 Aktieindexobligation Sverige Extra 972AX 2020-01-07
SHBO 972PF Rekommendation: behåll. 101,40 103,40 Portföljobligation Portföljobligation Bas 972PF 2020-01-07
SHBO 972PX Rekommendation: behåll. 113,20 115,20 Portföljobligation Portföljobligation Extra 972PX 2020-01-07
SHBO 973AS Rekommendation: behåll. 101,70 103,70 Aktieindexobligation Sverige Bas 973AS 2020-02-03
SHBO 973AX Rekommendation: behåll. 115,50 117,50 Aktieindexobligation Sverige Extra 973AX 2020-02-03
SHBO 973PF Rekommendation: behåll. 101,00 103,00 Portföljobligation Portföljobligation Bas 973PF 2020-02-03
SHBO 973PX Rekommendation: behåll. 112,80 114,80 Portföljobligation Portföljobligation Extra 973PX 2020-02-03
SHBO 974AS Rekommendation: behåll. 100,00 102,00 Aktieindexobligation Sverige Bas 974AS 2020-03-02
SHBO 974AX Rekommendation: behåll. 110,90 112,90 Aktieindexobligation Sverige Extra 974AX 2020-03-02
SHBO 974PF Rekommendation: behåll. 99,50 101,50 Portföljobligation Portföljobligation Bas 974PF 2020-03-02
SHBO 974PX Rekommendation: behåll. 109,40 111,40 Portföljobligation Portföljobligation Extra 974PX 2020-03-02
SHBO 975AS Rekommendation: behåll. 99,70 101,70 Aktieindexobligation Sverige Bas 975AS 2020-04-07
SHBO 975AX Rekommendation: behåll. 109,20 111,20 Aktieindexobligation Sverige Extra 975AX 2020-04-07
SHBO 975PF Rekommendation: behåll. 99,60 101,60 Portföljobligation Portföljobligation Bas 975PF 2020-04-07
SHBO 975PX Rekommendation: behåll. 108,90 110,90 Portföljobligation Portföljobligation Extra 975PX 2020-04-07

Uppdaterad 07:42. Källa Millistream. Tillbaka